/

Dieselplan

Tja, toch ga ik er nu wat over schrijven. Het gaat me niet om de maatregel op zich, het gaat om de redenen die worden aangevoerd. Daarnaast gebruikt men structureel de verkeerde terminologie!

afwijking tov de norm Diesel en Benzine
afwijking tov de norm Diesel en Benzine

Schoon (wel of niet vervuilend) heeft te maken met de voor de mens en natuur schadelijke emissie uit het voertuig. Deze zijn niet hard gekoppeld aan het verbruik en dus ook niet aan brandstof verbruikstest die een auto moet ondergaan voor het bepalen van de CO2 uitstoot.

Zuinig is gerelateerd aan de energielabels die aan het voertuig hangen en dus gerelateerd aan de CO2 uitstoot.

Als we praten over zuinig is de afwijking ten opzichte van de opgegeven fabriekscijfers. Cijfers die op door de politiek gemaakte manier van testen worden gemeten. Als de fabriekscijfers dus volgens de politiek niet deugen, is dat een probleem van de politiek zelf. Ook worden de benzine auto’s, hybride auto’s etc. volgens dezelfde methode getest. Onderzoek leert dat de laatst genoemden in de praktijk meer afwijken van de norm.

Ik vraag me dan ook sterk af welke mobiliteitsvisie achter deze maatregel zit! Of is die er übehaupt wel!?

Schoon en/of Zuinig

pff… wanneer gaan we nu eens op een juiste manier voorlichten en keuzes maken. Er is een groot verschil tussen schoon en zuinig als je praat over de uitlaatgas emissies van een voertuig.

CO2 uitstoot waar we allemaal over praten, is rechtstreeks af te berekenen uit het verbruik, bij een complete verbranding. Maar dit zegt NIETS over hoe schoon de uitlaatgassen zijn.

In deze video wordt het verschil misschien een beetje duidelijk.. 

 

 

Schaliegas

Afbeelding van Terry McGraw via Pixabay

Ik zou graag wat zeggen over het winnen van #schaliegas, maar volgens mij mis ik de essentie van alle commotie. Ik wil het nog helemaal niet hebben over Euro’s of over Milieu problemen, ik mis namelijk dé informatie waarop dat gebaseerd moet worden.

Beste meneer #Kamp wat moet het resultaat van de proefboringen zijn om te kunnen zeggen dat ze succesvol zijn!? Daar hoor ik niets over! Ik hoor ook niets over hoeveel gas we dan kunnen winnen, want daar zijn de geleerden het niet over eens. Wel nu, dan ga ik op basis van NU.nl maar eens wat aannames doen…

Allereerst de vraag over hoeveel hebben we het dan en voor hoe lang hebben we dan gas.. Ik citeer Nu.nl en wel dit artikel: Schattingen lopen uiteen van 100 tot 480 miljard kubieke meter bij een jaarlijks verbruik in Nederland van 40 tot 50 miljard kubieke meter.

Dit zou dus betekenen dat we voor even snel gerekent, voor 8,5 jaar gas zouden kunnen produceren.. De vraag is dan met hoeveel van die mooie boorputten?

Hoeveel zit er onder woonwijken? Wat gebeurt er dan als de lagen gekraakt worden! Dan komen de vragen wel los meneer Kamp. En dan komt er een algemeen antwoord van uw geleerden dat het in zijn algemeenheid geen bezwaren of gevaar oplevert. In zijn algemeenheid is heel veel niet gevaarlijk!

En nee hoor u komt niet met antwoorden op vragen van burgers, u gaat overal van weg en we speelt alleen in op sentimenten van mensen.. zeker op dit moment heel zwak om te roepen dat het geld oplevert! Wat gebeurt er namelijk met de gasprijs als we naast “gewoon aardgas” ook “schaliegas” op de markt brengen. Heeft u daar antwoord op!?

Zo lang we op de eerste vraag geen antwoord hebben, kunnen we dus niet verder. En daarnaast is er nog een vraag… waarom kijkt de politiek niet naar alternatieven van fossiele brandstoffen.. Of is de #lobby hiervoor (nog)  te sterk!?

Al met al geeft de politiek mij als burger dus wederom niet de info die ik nodig heb om te kunnen bepalen of en op welke manier ik het eens kan zijn. Daarmee neemt mijn zwaar afgebrokkelde vertrouwen absoluut niet toe. En meneer Kamp en andere #politici dat ligt niet aan het intellect van het Nederlandse volk, eerder aan het ontbreken daaraan binnen de politiek.

Elektrische auto

Naar aanleiding van onderstaand bericht, wil ik toch graag mijn gedachten laten gaan over dit fenomeen.

`Verkoop elektrische auto’s in Europa ruim verdubbeld

In 2012 zijn in de Europese Unie 27.416 elektrische personenauto’s verkocht. Dat betekent een stijging van 109% ten opzichte van 2011.Nederland eindigde met 5.155 uitzonderlijk hoog in de EU-verkoopstatistiek. Dit blijkt uit recente cijfers van autofabrikantenorganisatie ACEA.

Bron: Groen 7 met hier het origineel bericht`

Wat mij opvalt is dat tegenwoordig vrijwel alles waar maar een accu en een elektromotor in zit als Elektrische auto wordt bestempeld. Daarmee worden alle technieken zomaar op één hoop gegooid, lijkend op het creëren van de haalbaarheid aantal elektrische auto´s in 2020.  Een elektrische auto is een auto, met alleen een elektromotor en accu´s en die laadt je op via een laadstation. Dat laadstation kan thuis, onderweg of op het werk staan. Dat is een elektrische auto.

Om het grote nadeel (of dat überhaupt een nadeel is bij dagelijks gebruik valt nog maar te bezien, maar dat is een andere discussie) van de elektrische auto te verminderen heeft men hybrides, maar vooral ook auto´s met range extender op de markt gebracht. Deze voertuigen stoten wel degelijk uitlaatgassen uit, dit doen ze alleen in specifieke gevallen niet. Gebruikers echter, blijven deze voertuigen gebruiken alsof ze in een auto rijden met een conventionele aandrijflijn en daar zit de uitdaging. Want dat betekent vele malen meer emissie dan door fabrikanten opgegeven of waar men met rekenmodellen mee rekent.

De vraag blijft natuurlijk of we dat elektrische auto´s moeten noemen! Volgens mij moeten we van de discussie af over welke aandrijflijn we gebruiken en moeten we er naar toe om het over emissie categorie te hebben. En dan laat ik nog even in het midden of we het over een schone of een zuinige auto moeten hebben kijkend naar emissie die worden uitgestoten. Het gaat niet om welke techniek, het gaat om het resultaat, oftewel gebruik je (mbt duurzaamheid) het juiste vervoermiddel op het juiste moment.

Dat kan dus in het ene geval een diesel zijn, in het andere geval de fiets en OV, maar ook een hybride of elektrisch voertuig. Laten we met zijn allen daar eens over nadenken, in plaats van ons blindstaren op het benoemen van een techniek of zelfs een bepaalde techniek naar voren te schuiven.

APPS

zo het is bijna zover. twee apps de lucht in om te testen!
een brandstoffen app, waar kun je alternatieve brandstoffen tanjen (ook in het buitenland) en obd app, om realtime co2 emissie te monitoren en daarmee rijgedrag sturen.

gaat vervolgd worden, zowel hier als de zakelijke site. STAY TUNED

Duurzame techniek duurzaam gebruikt

Duurzame techniek,

Leuk en goed duurzame techniek, maar dien je wel goed te gebruiken! Een kurkentrekker gebruik je ook niet om je bierflesje te openen. Sommigen daar gelaten natuurlijk, die gebruiken alles om dat flesje open te krijgen.

Waarom zie je dan zoveel hybrides op de snelweg en roept iedereen dat elektrisch goed is. Kijken naar duurzame mobiliteit doe je vanuit het gebruik en niet vanuit de techniek. Dit betekent dat je duurzaamheid en de benodigde techniek die je daarvoor wil en kan gebruiken vanuit de gebruiker in dient te vullen!

Je moet dan kijken naar:
– waar is de mobiliteit nodig
– wat ga je doen
– welke duurzaamheidswinst wil je behalen
– welke techniek levert je dan de meeste ‘winst’

Ik zie om me heen eigenlijk te veel dat Euro’s de drijfveer voor keuzes zijn, zeker voor consument. Voor beleidsmedewerkers is vaak een techniek waar veel reuring omheen is, of actieve lobby voor plaatsvindt.

Hopelijk gaan we voor een duurzame toekomst, duurzaam kijken naar de beste techniek, benodigd per gebruik!

Een simpel gloeilampje

De bevolking van de planeet nadert nu de 7 miljard — een verhoging van ongeveer 5 miljard mensen in enkel de afgelopen vijf decennia — en de totale bevolking zal waarschijnlijk met nog eens 1 miljard mensen in het volgende decennium stijgen. De analisten verwachten nu dat de ‘kopende’ middenstand met ongeveer 1.8 miljard in de volgende 12 jaar zal toenemen.

Waarschijnlijk heeft u wel eens gelijkwaardige prognoses gezien, en alhoewel u best kunt voorstellen en daarmee weet dat een extra paar miljard mensen een duurzaamheids uitdaging vertegenwoordigt. Lastig blijft het altijd om de overzien hoeveel dit dan wel is, om dit echter te maken bekijken we dit aan de hand van het volgende (simpele) voorbeeld. Wat betekent het als we 1 miljard burgers van de wereld één enkele 60 watts gloeiende gloeilamp te geven.

Elke bol weegt ongeveer 0.7 ons, met inbegrip van de verpakking, zodat een miljard het tot een gigantische 20.000 metrische tonnen schopt, of ter vergelijking 15.000 Toyota Prius’en. U begreep natuurlijk al dat het vermenigvuldigen van om het even wat, met miljard een groot aantal maakt, maar zelfs van dit eenvoudige geval begint u om een gevoel voor te krijgen hoe
dramatisch is de schaal in ‘real-world’ termen.

Nu zetten we die gloeilampen aan. Als we dit tegelijkertijd doen, zouden ze 60.000 megawatt elektriciteit verbruiken — en dat zou 120 nieuwe 500 megawatt elektrische centrales vereisen om hen brandend te houden. Gelukkig, zullen onze denkbeeldige consumenten hun gloeilampen slechts vier uur per dag gebruiken, zodat zijn ‘maar’ 10.000 megawatt op een om het even welk bepaald ogenblik nodig hebben. Dit betekent nog steeds dat we nog 20 nieuwe 500 megawatt elektrische centrales nodig zullen hebben. Als deze met kolen worden gestookt, brandt elk van die installaties 1.43 miljoen ton steenkool per jaar.

Dat klinkt niet als een goed idee vanuit een ecologisch (duurzaamheids) perspectief, dus gaan we proberen zonnekracht (zonne-energie) voor onze gloeilampen te gebruiken. Als we hiervoor  huidige in de handel verkrijgbare zonnetechnologie gebruiken, zouden we ruwweg 50 vierkante kilometer zonnepanelen, of meer dan één derde van San Francisco of Boston nodig hebben. Dit lijkt dus ook niet zo’n goede optie.

Dus proberen we hiervoor in de plaats windenergie! We hebben dan nog één tiende van alle beschikbare windenergie nodig, die in de wereld in 2007 wordt geproduceerd, alleen om die nieuwe gloeilampen voor een paar uren te houden per dag.

Dit is de schaal waarin we kijken als we over één miljard consumenten, van om het even welk product of de dienst spreken. Duizenden of miljoenen ton materiaal. Duizenden of miljoenen megawatt. En het gaat maar door….

Denk dan ook eens na over de grondstoffen die worden verbruikt om tot die gloeilampen te komen. De energie die nodig is voor het maken, de energie gebruikt voor het ‘mobiliseren’ van de fabrieksarbeiders, de verpakkende materialen, de schepen en de vrachtwagens die voor distributie worden gebruikt. En uiteindelijk, het afval dat gerealiseerd is als wij eenmaal het aantal van 1 miljard gloeilampen hebben. En als we dit ‘duurzaamheid probleem’ al realiseren bij het  leveren van één enkele gloeilamp aan een miljard mensen, wat gebeurt er wanneer deze miljard mensen fornuizen, ijskasten, TV’s, computers, mobiele telefoons, radio’s en auto’s willen? Wat gebeurt wanneer zij straatlantaarns, goedkope luchtreis, hotels, en restaurants willen?

U krijgt het idee?

Ingenieurs/ontwikkelaars, worden reeds vandaag uitgedaagd door het milieueffect van producten en de diensten — en de uitdaging zal blijven groeien aangezien de wereldeconomie groeit. Dientengevolge, gaat de schaal van onze innovatie de schaal van de vraag naar duurzame producten en de diensten moeten vinden.

Deze innovatie hebben we op heel veel vlakken nodig. Kijkend naar het eerder gebruikte lampen voorbeeld,  dan hebben we de innovatie van de compacte neonlichtbol nodig, die het aantal nieuwe elektriciteitscentrales vermindert van 20 tot 5. De innovatie van betere zonne- en wind geproduceerde energie die ons zal helpen om de bouw van die centrales te vermijden en de innovatie van betere productontwerpen die minder natuurlijke rijkdommen en meer vernieuwbare materialen gebruiken.

De kern van de  uitdagingen mbt. Eco-engineering.
De verantwoordelijkheid van Eco / Duurzaamheid blijft moeilijk en niet in kaart gebracht grondgebied voor de meeste ingenieurs, ondanks de onhoudbare aard van de producten en de diensten van vandaag.

Vijf bijzondere uitdagingen zijn er op dit moment continu:

*       Het aantal mogelijke milieueffecten is groot, en elk effect kan op zich en uit zichzelf, moeilijk zijn te om te berekenen.

*       De zeer belangrijke effecten van product(en) kunnen buiten het bedrijf liggen, dat dit product fabriceert. Bijvoorbeeld, kan er een groot zoetwater effect zijn bij één van uw toeleveranciers aangezien zij een deel van uw product maken.

*       De meeste pogingen om effecten op één gebied te verminderen resulteren ergens anders in negatieve effecten. Gebruiken van windenergie is beter dan verbranden van steenkool vanuit het standpunt van Green House Gasses (GHG), maar het impliceert de vervaardiging van windturbines en visueel effect aan het natuurlijke landschap.

*       De inruil van milieu effecten impliceert vaak dingen die, aan de oppervlakte weinig met elkaar gemeen lijken te hebben. Bijvoorbeeld, wat zijn de kosten om bomen te hakken voor papieren zakken, tegenover de korte en lange termijn afvalkwesties van plastic zakken?

*       De ingenieurs denken te weten hoe hun producten zullen worden gebruikt, maar de klanten gebruiken producten hoe zij dat willen. Kon Henry Ford de schaal van de gedragsverandering hebben voorzien, die uit de wijdverspreide beschikbaarheid van betaalbare auto’s voortvloeide?

Voorts zeer wordt weinig formele opleiding wordt geconcentreerd bij eco-engineering, ondanks de lawine van pers over „groene“ producten en milieuvriendelijk ontwerp. Het is geen deel van het kernleerplan in de meeste techniekscholen; het is geen gemeenschappelijk onderwerp voor trainingscursussen op het werk; het is zelfs moeilijk om webinar over eco-verantwoordelijke techniek te vinden. Daarom is het vaak moeilijk voor ingenieurs  om te beginnen.

En er zijn 7 miljard redenen waarom we werkelijk moeten gaan beginnen.

Electric cars

Everybody seems to look at electric cars as ’the sollution’ for environmental driving. Maybe thats true while driving, but where does the energie to fill ’the tank’ come from? What is the emission from this sour(ces)?
Around the world the infrastructure to ‘charge’ the battery’s isn’t quit ok yet, so where do i ‘fill’ my tank from my electric car?
So i think we need more alternatives like: more fuel efficient smaller cars (also in the USA) / alternative (bio) fuels / hybrid, for sure for the next 10 years.

I’ll put some figures online the next day’s.

Posted by Wordmobi

milieu beleid

Het blijft raar hoe de politiek in dit land denkt… De electrische auto wordt nu al gehyped en zelfs in voorre al beloond met 10% zakelijke bijtelling en geen bpm afdracht. Dit terwijl gebruik eventuele randvoorwaarden en problemen niet eens bekend zijn. Sterker nog er is maar één voertuig met type goedkeuring, die is klein, zeker niet geschikt voor de leaserijder en kost 40000 euro!

De alternatieven die op dit moment werken, mits de juiste randvoorwaarden gebruikt, zoals biobrandstoffen, daar wordt niets van gestimuleerd. Terwijl dit bewezen techniek is, die bewezen een reductie in CO2 betekent, voor iedere gebruiker, terwijl de hybride dit “slechts” in start stop situaties kan waarmaken, voor de leaserijder dus totaal geen winst in dit opzicht, anders dan zijn portemonnee!

Blijf het raar vinden, hoe wij met milieu en duurzaamheid omgaan! Ik begrijp het echt niet waarom men zich niet kritisch dat wel, maar goed laat informeren.

Dus blijf kritisch, maar ook realistisch!

Posted by Wordmobi

Think

Gisteren schreef ik over de Think en de haken en ogen die ik in mijn hoofd kreeg bij het idee van elektrisch rijden.

Vandaag een beetje zoekend op twitter, kwam ik het bericht tegen dat de producent van think 2000 orders heeft, alleen behoorlijk financiële armslag mist.

Electrische rijden lijkt hiermee in een stijgende lijn te zitten wat natuurlijk goed is voor onderzoek en behalen van milieu doelstellingen. Hopelijk blijft deze fabrikant bestaan om elektrische auto’s op de weg te kunnen zetten.

Ps. Zal zo snel mogelijk de link posten

Posted by Wordmobi