/

Think Elektrische auto

Eurlings bij de Think
Eurlings bij de Think

Geruisloos kwam minister Eurlings van verkeer gisteren aanrijden in de Think City, de eerste elektrische auto die door Europa is goedgekeurd. Sinds deze week mag de auto de weg op.

Dit kopje stond in Trouw en wel onder duurzaam. Wat mij opvalt is dat de Elektrische auto flink gehyped wordt, echter hoor ik niemand over de zaken die geregeld dienen te worden voordat er uberhaupt met deze Elektrsiche auto’s gereden kan worden. Wat te denken over:

  1. Hoe vindt de produtie van de benodigde energie (stroom) plaats?
  2. Hoe en waar gaan we laden?
  3. Hoe gaan we de brandstof afrekenen?
  4. Hoeveel Elektrische voertuigen kan het huidige Energie net aan?

Zo maar een viertal vragen die ik me stel, waarbij er bij enig nadenken nog wel een paar in me op komen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor verduurzaming en dus ook voor duurzamere mobiliteit! Echter dienen we ervoor te waken geen alternatieven weg te gooien, voordat gebleken is hoe in de Energie keten, het alternatief presteerd. Om de CO2 reductie te halen, nodig om de opwarming van de aarde in het “gareel” te houden, hebben we naar mijns inziens alle alternatieven nodig.

Dit betekent dan ook dat er (nog) geen ultiem aternatief is voor ons mobiliteitsprobleem in relatie tot duurzaamheid. Laten we dan ook met zijn allen:

  • de alternatieven omarmen en onderzoeken
  • mobiliteit met andere ogen bekijken en alle mogelijke vormen op het juiste moment te gebruiken. (wanneer pak je de fiets, openbaar vervoer en of auto.)