/

Dieselplan

Tja, toch ga ik er nu wat over schrijven. Het gaat me niet om de maatregel op zich, het gaat om de redenen die worden aangevoerd. Daarnaast gebruikt men structureel de verkeerde terminologie!

afwijking tov de norm Diesel en Benzine
afwijking tov de norm Diesel en Benzine

Schoon (wel of niet vervuilend) heeft te maken met de voor de mens en natuur schadelijke emissie uit het voertuig. Deze zijn niet hard gekoppeld aan het verbruik en dus ook niet aan brandstof verbruikstest die een auto moet ondergaan voor het bepalen van de CO2 uitstoot.

Zuinig is gerelateerd aan de energielabels die aan het voertuig hangen en dus gerelateerd aan de CO2 uitstoot.

Als we praten over zuinig is de afwijking ten opzichte van de opgegeven fabriekscijfers. Cijfers die op door de politiek gemaakte manier van testen worden gemeten. Als de fabriekscijfers dus volgens de politiek niet deugen, is dat een probleem van de politiek zelf. Ook worden de benzine auto’s, hybride auto’s etc. volgens dezelfde methode getest. Onderzoek leert dat de laatst genoemden in de praktijk meer afwijken van de norm.

Ik vraag me dan ook sterk af welke mobiliteitsvisie achter deze maatregel zit! Of is die er übehaupt wel!?

Duurzame techniek duurzaam gebruikt

Duurzame techniek,

Leuk en goed duurzame techniek, maar dien je wel goed te gebruiken! Een kurkentrekker gebruik je ook niet om je bierflesje te openen. Sommigen daar gelaten natuurlijk, die gebruiken alles om dat flesje open te krijgen.

Waarom zie je dan zoveel hybrides op de snelweg en roept iedereen dat elektrisch goed is. Kijken naar duurzame mobiliteit doe je vanuit het gebruik en niet vanuit de techniek. Dit betekent dat je duurzaamheid en de benodigde techniek die je daarvoor wil en kan gebruiken vanuit de gebruiker in dient te vullen!

Je moet dan kijken naar:
– waar is de mobiliteit nodig
– wat ga je doen
– welke duurzaamheidswinst wil je behalen
– welke techniek levert je dan de meeste ‘winst’

Ik zie om me heen eigenlijk te veel dat Euro’s de drijfveer voor keuzes zijn, zeker voor consument. Voor beleidsmedewerkers is vaak een techniek waar veel reuring omheen is, of actieve lobby voor plaatsvindt.

Hopelijk gaan we voor een duurzame toekomst, duurzaam kijken naar de beste techniek, benodigd per gebruik!

Think Elektrische auto

Eurlings bij de Think
Eurlings bij de Think

Geruisloos kwam minister Eurlings van verkeer gisteren aanrijden in de Think City, de eerste elektrische auto die door Europa is goedgekeurd. Sinds deze week mag de auto de weg op.

Dit kopje stond in Trouw en wel onder duurzaam. Wat mij opvalt is dat de Elektrische auto flink gehyped wordt, echter hoor ik niemand over de zaken die geregeld dienen te worden voordat er uberhaupt met deze Elektrsiche auto’s gereden kan worden. Wat te denken over:

  1. Hoe vindt de produtie van de benodigde energie (stroom) plaats?
  2. Hoe en waar gaan we laden?
  3. Hoe gaan we de brandstof afrekenen?
  4. Hoeveel Elektrische voertuigen kan het huidige Energie net aan?

Zo maar een viertal vragen die ik me stel, waarbij er bij enig nadenken nog wel een paar in me op komen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor verduurzaming en dus ook voor duurzamere mobiliteit! Echter dienen we ervoor te waken geen alternatieven weg te gooien, voordat gebleken is hoe in de Energie keten, het alternatief presteerd. Om de CO2 reductie te halen, nodig om de opwarming van de aarde in het “gareel” te houden, hebben we naar mijns inziens alle alternatieven nodig.

Dit betekent dan ook dat er (nog) geen ultiem aternatief is voor ons mobiliteitsprobleem in relatie tot duurzaamheid. Laten we dan ook met zijn allen:

  • de alternatieven omarmen en onderzoeken
  • mobiliteit met andere ogen bekijken en alle mogelijke vormen op het juiste moment te gebruiken. (wanneer pak je de fiets, openbaar vervoer en of auto.)